Liczba 1000000 słownie (w języku polskim):

jeden milion