Liczba 1000001 słownie (w języku polskim):

jeden milion jeden