Liczba 1000002 słownie (w języku polskim):

jeden milion dwa