Liczba 1000003 słownie (w języku polskim):

jeden milion trzy