Liczba 1000004 słownie (w języku polskim):

jeden milion cztery