Liczba 1000005 słownie (w języku polskim):

jeden milion pięć