Liczba 1000006 słownie (w języku polskim):

jeden milion sześć