Liczba 1000007 słownie (w języku polskim):

jeden milion siedem