Liczba 1000008 słownie (w języku polskim):

jeden milion osiem