Liczba 1000009 słownie (w języku polskim):

jeden milion dziewięć