Liczba 1000010 słownie (w języku polskim):

jeden milion dziesięć