Liczba 1000011 słownie (w języku polskim):

jeden milion jedenaście