Liczba 1000012 słownie (w języku polskim):

jeden milion dwanaście