Liczba 1000013 słownie (w języku polskim):

jeden milion trzynaście