Liczba 1000014 słownie (w języku polskim):

jeden milion czternaście