Liczba 1000015 słownie (w języku polskim):

jeden milion piętnaście