Liczba 1000016 słownie (w języku polskim):

jeden milion szesnaście