Liczba 1000018 słownie (w języku polskim):

jeden milion osiemnaście