Liczba 1000019 słownie (w języku polskim):

jeden milion dziewiętnaście