Liczba 1000020 słownie (w języku polskim):

jeden milion dwadzieścia