Liczba 1000021 słownie (w języku polskim):

jeden milion dwadzieścia jeden