Liczba 1000022 słownie (w języku polskim):

jeden milion dwadzieścia dwa