Liczba 1000023 słownie (w języku polskim):

jeden milion dwadzieścia trzy