Liczba 1000024 słownie (w języku polskim):

jeden milion dwadzieścia cztery