Liczba 1000025 słownie (w języku polskim):

jeden milion dwadzieścia pięć