Liczba 1000027 słownie (w języku polskim):

jeden milion dwadzieścia siedem