Liczba 1000028 słownie (w języku polskim):

jeden milion dwadzieścia osiem