Liczba 1000029 słownie (w języku polskim):

jeden milion dwadzieścia dziewięć