Liczba 1000030 słownie (w języku polskim):

jeden milion trzydzieści