Liczba 1000031 słownie (w języku polskim):

jeden milion trzydzieści jeden