Liczba 1000033 słownie (w języku polskim):

jeden milion trzydzieści trzy