Liczba 1000034 słownie (w języku polskim):

jeden milion trzydzieści cztery