Liczba 1000038 słownie (w języku polskim):

jeden milion trzydzieści osiem