Liczba 1000040 słownie (w języku polskim):

jeden milion czterdzieści