Liczba 1000041 słownie (w języku polskim):

jeden milion czterdzieści jeden