Liczba 1000042 słownie (w języku polskim):

jeden milion czterdzieści dwa