Liczba 1000043 słownie (w języku polskim):

jeden milion czterdzieści trzy