Liczba 1000044 słownie (w języku polskim):

jeden milion czterdzieści cztery