Liczba 1000046 słownie (w języku polskim):

jeden milion czterdzieści sześć