Liczba 1000047 słownie (w języku polskim):

jeden milion czterdzieści siedem