Liczba 1000048 słownie (w języku polskim):

jeden milion czterdzieści osiem