Liczba 1000050 słownie (w języku polskim):

jeden milion pięćdziesiąt