Liczba 14 słownie (w języku polskim):

czternaście