Liczba 17 słownie (w języku polskim):

siedemnaście