Liczba 18 słownie (w języku polskim):

osiemnaście