Liczba 19 słownie (w języku polskim):

dziewiętnaście