Liczba 20 słownie (w języku polskim):

dwadzieścia