Liczba 21 słownie (w języku polskim):

dwadzieścia jeden