Liczba 22 słownie (w języku polskim):

dwadzieścia dwa