Liczba 23 słownie (w języku polskim):

dwadzieścia trzy